Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 496
  • Tất cả: 355067
  • Nội dung văn bản công khai theo thông tư 36 của trường năm học 2020-2021

    Phụ huynh và Giáo viên nhấn vào link để tải các văn bản công khai theo thông tư 36

  • Thông tin công khai của đơn vị

    Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020 và tình hình thực tế của đơn vị. Trường THPT Trần Đại Nghĩa lập Kế hoạch thực hiện “3 công khai ” và kiểm tra năm học 2019-2020

  • Quy tắc ứng xử trong trường THPT Trần Đại Nghĩa

    QUY TẮC ỨNG XỬ  (Ban hành kèm theo Quyết định số 98 /QĐ-TĐN, ngày 5 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường THPT Trần Đại Nghĩa)

  • Kế hoạch năm 2019

    Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

  • Kết quả thực hiện qui chế dân chủ

    Căn cứ quyết định số 187/2018/QĐ-THPT TĐN ngày 27/9/2018 của Trường THPT TĐN về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trường THPT TĐN. Trường THPT Trần Đại Nghĩa xin đánh giá kết quả thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở như sau:

  • Quy chế thực hiện dân chủ

    QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2019 - 2020 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

  • Quy chế Làm việc

    QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế Làm việc của trường THPT Trần Đại Nghĩa Năm học 2019 - 2020 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

  • Nội quy cơ quan

    THỜI GIAN LÀM VIỆC - Ngày làm việc: từ thứ hai đến thứ bảy. Nghỉ chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định. - Giờ làm việc:   Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 15                       Chiều từ 13 giờ 45 đến 17 giờ 05

  • Kế hoạch số 213 của nhà trường

    Kế hoạch thực hiện công tác PCCC và an toàn cơ quan năm học 2018-2019