Thống kê truy cập
 • Đang online: 2
 • Hôm nay: 91
 • Trong tuần: 555
 • Tất cả: 355062
 • Thông tư 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 Hướng dẫn thực hiện dân chủ hóa trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Chỉ thị

  Chỉ thị số 10 của chính phủ  ; Chỉ thị sô 1737 của BGD

 • Thông tư 36

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

  Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 về Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), giáo dục trung học tiếp tục triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản của toàn ngành, trong đó tập trung phương...

 • Thông tư 03-2019 của Bộ GDĐT

  Quy chế thi THPT quốc gia chỉnh sửa, bổ sung năm 2019 kèm theo Thông tư 03-2019 của Bộ GDĐT

 • Thông tư 02-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thông tư 02-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng nhóm ngành giáo viên năm 2019.