SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 NGUYỄN PHƯƠNG NHẬT MINH 30/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
2 HUỲNH NGỌC THẢO VY X 12/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
3 NGUYỄN PHÚC THUẬN 08/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
4 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN X 24/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.5 X
5 VÕ TRỌNG QUÝ 27/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
6 HUỲNH TẤN LỰC 07/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
7 NGUYỄN LINH TRANG X 19/02/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
8 PHAN THÀNH TÀI 20/04/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
9 ĐINH TUẤN ANH 13/05/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
10 TRẦN HOÀI NGỌC X 11/09/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
11 NGUYỄN LONG BẢO 05/11/2003 TP Hồ Chí Minh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9.25 X
12 NGUYỄN VƯƠNG THANH VY X 16/04/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
13 NGUYỄN ĐÌNH THANH NGUYÊN X 12/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
14 TRẦN TẤT ĐẠT 19/05/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 TB2(1) N1 (1) 2 9 X
15 ĐỖ THỊ MINH PHƯỢNG X 01/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
16 TRẦN THANH TRÚC X 25/03/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
17 ĐINH NGUYỄN MINH THƯ X 20/08/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS(0.5) N2 (0.5) 1 9 X
18 BÙI NGỌC PHƯƠNG VY X 08/08/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
19 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG X 18/04/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
20 NGUYỄN NHẬT HÀO 11/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
21 VÕ THỊ CẨM MI X 22/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
22 NGÔ THỊ Ý NHƯ X 31/03/2003 tây ninh Nguyễn Viết Xuân Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
23 TRẦN TUYẾT NHI X 18/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
24 ĐỖ THỊ HỒNG THẮM X 08/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
25 NGUYỄN THÀNH NHÂN 27/11/2003 Đồng Tháp Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
26 HÀ VIỆT HOÀNG 25/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
27 ĐẶNG THÙY DƯƠNG X 04/03/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
28 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY TRÂM X 11/12/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
29 NGUYỄN HOÀI MỸ DUYÊN X 07/01/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
30 HUỲNH SÔNG HƯƠNG X 23/08/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
31 ĐOÀN VŨ HÒA 30/10/2003 Thanh Hóa Thái Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
32 LÊ THỊ NGỌC GIÀU X 06/09/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
33 LÊ THỊ THU HẰNG X 28/05/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
34 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG X 29/09/2003 Tp Hồ Chí Minh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
35 HUỲNH KIM GIỎI X 18/09/2003 Tây Ninh Đồng Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1) 1 9 X
36 LÊ HUỲNH DUY THANH 10/10/2003 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
37 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH X 19/08/2003 Tây Ninh Tân Hà Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 9 X
38 NGUYỄN HỮU TIẾN 30/05/2003 Bình Dương Tân Hà Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
39 HUỲNH LÊ DUY LINH X 13/11/2003 Tây Ninh Bàu Năng Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
40 NGUYỄN THỊ MINH THƯ X 02/12/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
41 NGUYỄN THÚY AN X 28/12/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
42 TRẦN ĐĂNG KHOA 22/10/2003 Tây Ninh Phước Vinh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
43 TRẦN LÊ NGỌC PHƯƠNG X 31/10/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
44 VŨ HOÀI NAM 17/08/2003 Tây Ninh Thái Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
45 THÁI NGHI ĐÌNH X 27/06/2003 Đài Loan Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
46 PHAN THỊ NGỌC DIỄM X 19/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
47 PHAN THỊ MỸ TỐ X 10/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
48 TẠ HOÀNG SANG 07/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
49 LÂM MẪN NHI X 24/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
50 TRẦN NGỌC TUYẾN X 17/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
51 NGUYỄN PHẠM THẢO LAM X 11/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
52 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC X 25/01/2003 Quãng Ngãi Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
53 TRẦN THỊ TUYẾT NHI X 25/06/2003 Tây Ninh Bà Đen Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
54 NGUYỄN THÚY HẰNG X 14/07/2003 Tây Ninh Bà Đen Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
55 VÕ LÊ TRUNG HIẾU 18/12/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
56 VÕ THÙY DƯƠNG X 16/08/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
57 LÊ THỊ MỸ ANH X 23/09/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1) 1 8.75 X
58 TẠ THỊ KIM NGÂN X 14/07/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
59 NGUYỄN TRÍ BÌNH 28/01/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.75 X
60 NGUYỄN QUỐC ANH 05/02/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
61 NGUYỄN VÕ MINH PHI 16/10/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
62 DƯƠNG MINH TÀI X 24/07/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
63 PHẠM NGUYỄN YẾN VY X 28/09/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
64 PHẠM TRẦN KIM KHÁNH X 31/08/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
65 NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG X 18/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
66 PHÙNG QUỐC LỘC 13/02/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 TB2(1) N1 (1) 2 8.5 X
67 LÊ MINH ĐẠT 04/03/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
68 NGUYỄN VÕ TUẤN TÚ 07/09/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
69 NGUYỄN PHÚ SANG 03/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
70 LÊ THUẬN PHÁT 08/07/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
71 ĐẶNG THỊ KIM OANH X 07/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
72 HUỲNH LỤC TIÊN 26/07/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
73 ĐẶNG KIM THI X 06/06/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
74 NGUYỄN THỊ THANH TIÊN X 28/06/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
75 TRANG SONG NGHI X 23/04/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
76 TRANG PHỤNG NGHI X 23/04/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
77 LÂM THẢO NHƯ X 24/09/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
78 NGUYỄN THÁI QUỲNH NHƯ X 19/06/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
79 NGÔ THỊ MỸ DUNG X 24/04/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
80 NGUYỄN THỊ HOA MAI X 18/04/2003 Hà Tây Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
81 LÊ QUANG VINH 22/12/2003 TP. Hồ Chí Minh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
82 NGUYỄN TRẦN THÙY TRANG X 27/06/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
83 LƯU QUỲNH NHƯ X 18/11/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
84 NGUYỄN THỊ THU HỒNG X 09/12/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
85 NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN X 29/09/2003 Tây Ninh Bà Đen Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
86 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG X 20/08/2003 Tây Ninh Bà Đen Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
87 HUỲNH THỊ YẾN NHI X 06/12/2003 Tây Ninh Bà Đen Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
88 NGUYỄN THỊ KIM THUY X 08/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
89 LƯU THANH HUYỀN X 10/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
90 HỒ THỊ MỸ LINH X 04/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
91 TRẦN THỊ THANH NHƯ X 07/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
92 LÂM THỊ MỸ HẠNH X 25/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
93 NGUYỄN MINH ĐẠT 01/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
94 NGUYỄN MẠCH NHÃ VY X 22/06/2003 Khánh Hòa Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
95 NGUYỄN THỊ MỸ DUY X 08/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
96 TRẦN THỊ MỶ XUÂN X 19/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
97 ĐẶNG NGUYỄN THÚY NGA X 21/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
98 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 22/11/2003 Hưng Yên Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
99 ĐOÀN THỊ NGỌC HÂN X 13/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
100 TRẦN THỊ THU HÂN X 12/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
101 TRƯƠNG KIM XUYẾN X 21/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
102 HUỲNH HỮU CHÂU 18/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
103 ĐỖ THỊ ANH THƯ X 15/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
104 PHAN THỊ HỒNG YẾN X 09/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
105 MAI THỊ NGỌC HƯỜNG X 24/05/2003 Bình Định Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (0.5) 0.5 8.5 X
106 NGUYỄN NGỌC NHƯ PHƯƠNG X 24/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
107 THÂN THỊ MỸ NGÂN X 05/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
108 HÀ THỊ KIM YẾN X 18/11/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
109 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 02/04/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
110 NGUYỄN THỊ HUYỀN X 07/09/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
111 ĐẶNG LÊ DẠ THẢO X 14/07/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
112 LÂM THỊ QUỲNH ANH X 20/06/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
113 PHẠM THỊ BÍCH VÂN X 05/10/2003 Tây Ninh Đồng Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
114 PHẠM THỊ ANH PHA X 23/02/2003 TÂY NINH Đồng Khởi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1) 1 8.5 X
115 LÊ ĐỨC THỌ 24/08/2003 Tây Ninh Tân Hưng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.5 X
116 HÀ THỊ THÚY HOA X 21/05/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
117 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ X 17/08/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
118 PHẠM THỊ THÙY TRINH X 31/07/2003 TP. Hồ Chí Minh An Cơ Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
119 LÊ GIA HUY 30/09/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
120 TRẦN LÊ NGỌC QUỲNH X 11/07/2002 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
121 LÊ TẤN TRIỆU 16/10/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
122 NGUYỄN THỊ NGỌC HẬU X 05/06/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
123 PHƯƠNG TUYẾT XUÂN X 09/12/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
124 HỒ GIA BẢO HÂN X 08/12/2002 Tây Ninh Thái Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
125 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRÚC X 08/09/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
126 ĐẶNG DIỆP LÂM X 25/10/2002 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
127 NGUYỄN KHANG GIA KỲ 23/07/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
128 LÊ HUỲNH AN 13/11/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
129 NGUYỄN THỊ KIM NHẪN X 08/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
130 LÊ THỊ BẢO TRÂN X 18/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
131 DƯƠNG QUẾ LINH X 10/10/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
132 TRẦN NGỌC ANH THƯ X 11/03/2003 Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
133 TRẦN DƯƠNG THỊNH 13/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
134 TRẦN THỊ NGỌC HUỲNH X 14/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
135 MAI THỊ KIM ANH X 29/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
136 TRẦN THỊ NGỌC HÂN X 04/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
137 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ X 23/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
138 TRẦN ĐỨC ANH 05/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
139 KIỀU THANH DUY 31/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
140 TRẦN MINH NHẬT 28/03/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
141 HỒ THỊ THANH THƠ X 07/11/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
142 BÙI THỊ XUÂN UYÊN X 21/03/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
143 NGUYỄN NGỌC BÃO NGUYÊN X 22/10/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
144 VŨ DUY TÂN 27/10/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
145 PHẠM ÁNH DƯƠNG X 10/04/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N2 (0.5) 0.5 8.25 X
146 LÂM THANH NHƯ X 26/03/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
147 HUUỲNH ANH THÔNG 26/10/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
148 NGUYỄN THANH TUYỀN X 24/09/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
149 TRẦN MINH HY 12/12/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
150 PHẠM THỊ LAN ANH X 12/01/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
151 TRẦN PHÚ 18/09/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
152 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG X 24/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8.25 X
153 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM X 27/08/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8.25 X
154 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN X 04/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
155 NGUYỄN QUANG VINH 30/10/2003 tây ninh Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
156 LÊ TRUNG KHANG 06/12/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
157 PHẠM HOÀNG HẢI 01/04/2003 Tp Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1) 1 8.25 X
158 LÊ HUỲNH THANH NGUYÊN X 06/12/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
159 NGUYỄN GIA THỊNH 18/02/2003 Lâm Đồng Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
160 LÊ MINH TRÍ 05/03/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
161 MẠCH THỊ VŨ QUYÊN X 03/03/2003 Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
162 LÊ NGUYỄN ĐĂNG MINH 05/10/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
163 NGUYỄN KIỀU THUY X 13/06/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
164 NGUYỄN TIẾN PHÁT 29/05/2003 TP. Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
165 PHẠM NGỌC KIM NGÂN X 29/10/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
166 LÊ TRUNG DŨNG 17/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
167 NGUYỄN NHẬT HÒA 31/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
168 NGÔ NGUYỄN HUYỀN NHI X 04/12/2003 Cà Mau Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
169 BÙI TẤN LỘC 16/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
170 ĐINH THỊ MỸ VIÊN X 24/04/2003 An Giang Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
171 ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ X 27/04/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
172 TIÊU NGỌC THẢO QUYÊN X 08/02/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
173 NGUYỄN NGỌC CHÂU X 26/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
174 TRẦN QUỐC ĐẠT 19/07/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
175 TRỊNH HOÀI THƯƠNG X 21/04/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
176 THÁI THỊ NGỌC HIÊU X 07/12/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
177 LÊ ĐỖ MINH THƯ X 04/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
178 VŨ HOÀNG MINH ĐỨC 27/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
179 NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG THẪM 01/11/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
180 ĐỔ THỊ THÙY LINH X 27/05/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
181 TRƯƠNG BẢO NGÂN X 14/09/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
182 TRƯƠNG HOÀNG NGÂN X 14/09/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
183 LÊ GIA HUY 05/04/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
184 LÊ THỊ HỒNG NGỌC X 04/03/2003 tây ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
185 HỒ KHOA NHẤT PHONG 01/10/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
186 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH X 04/06/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
187 NGUYỄN ĐỖ KIM NGÂN X 27/06/2003 Tp Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
188 LÊ TRẦN TRUNG NGUYÊN 17/04/2003 Tp Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
189 NGUYỄN DANH NAM 16/12/2003 Hà Tây THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
190 NGUYỄN MINH HIẾU 24/03/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
191 HÀ LAN ANH X 28/12/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
192 TĂNG NHƯ HẢO X 12/10/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 7 N1 (1) 1 8 X
193 NGUYỄN HOÀNG MINH 28/10/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
194 LÊ CHÍ BẢO 14/02/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
195 TRẦN HOÀNG THANH THƯ X 17/08/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
196 NGUYỄN NHẬT HÀO 29/04/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
197 DƯƠNG MINH TIẾN 24/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
198 NGUYỄN THỊ MINH NGUYÊN X 23/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
199 PHẠM GIA HÂN X 06/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
200 QUÁCH HOÀNG KIÊN 06/10/2003 Sóc Trăng Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
201 TRẦN THỊ THU TRANG X 06/01/2003 Tây Ninh Bà Đen Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
202 LÊ THỊ MINH THƯ X 30/10/2003 Tây Ninh Bà Đen Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
203 NGUYỄN KIM CƯƠNG X 23/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
204 LÊ MINH THÀNH 06/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
205 TẠ NGUYỄN MINH TUYỀN X 20/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
206 DƯƠNG NGỌC X 06/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
207 ĐINH HOÀNG NGỌC HÂN X 17/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
208 PHAN THỊ YẾN NHI X 10/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
209 NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG X 31/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
210 TRẦN THỊ MỸ LỘC X 07/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
211 NGUYỄN TUẤN KIỆT 17/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
212 VÕ THỊ MỸ DUYÊN X 18/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
213 NGUYỄN DIỄM HUỲNH X 08/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
214 NGUYỄN PHÚC ÂN 24/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
215 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT TRÂM X 17/04/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
216 HOÀNG ĐẶNG NGỌC THÚY X 19/08/2003 Bình Dương Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
217 TRẦN THỊ THANH NHƯ X 08/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
218 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ X 02/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
219 HỒ TẤN PHÁT 19/04/2003 tây ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
220 PHẠM QUANG HUY 06/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Trung bình Khá 1 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
221 NGUYỄN THỊ THÚY NGA X 23/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS(0.5) 0.5 8 X
222 NGUYỄN LÊ THANH NHÃ X 28/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
223 PHẠM HỮU CHIẾN 19/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
224 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ X 16/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
225 TRẦN THỊ CẨM VY X 12/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
226 NGUYỄN ANH THƯ X 24/03/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
227 LÊ THỊ NGỌC TRÂN X 06/01/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
228 NGUYỄN LÊ DUY 06/09/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
229 HUỲNH THỊ TUYẾT NHI X 13/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 0 8 X
230 PHAN THỊ TUYẾT MAI X 09/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
231 TRƯƠNG THỊ NGỌC Ý X 22/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
232 LÝ PHƯƠNG DUNG X 18/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
233 VÕ THÀNH TÂM 19/06/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
234 NGUYỄN MINH TRIẾT 04/07/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
235 BIỆN HUỲNH NHẬT KHƯƠNG 17/12/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
236 LÝ HOÀNG THẢO ANH X 04/11/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
237 NGUYỄN PHẠM THIÊN DUY 30/07/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
238 VÕ QUỐC BẢO 07/01/2003 Tây Ninh Thái Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
239 NGUYỄN THANH PHONG 14/11/2003 Tây Ninh Thái Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
240 HÀ BẢO NGỌC X 15/06/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
241 NGUYỄN THÀNH TÂY 07/12/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
242 PHAN THỊ KIM NGÂN X 09/02/2003 An Giang Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
243 TIÊU QUỐC HUY 12/10/2003 Tây Ninh Phước Vinh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
244 LÂM TÂM NHƯ X 22/11/2003 tây ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (0.5) 0.5 8 X
245 PHẠM HOÀNG PHƯƠNG X 05/02/2003 Thái Bình Thị Trấn Châu Thành Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
246 PHẠM THỊ TRÚC LY X 07/10/2003 Tây Ninh Đồng Khởi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
247 HÀ THỊ OANH KIỀU X 20/09/2003 Tây Ninh An Cơ Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
248 NGUYỄN MINH THUẬN 27/10/2003 Tây Ninh Đồng Khởi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
249 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN X 05/10/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
250 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý X 03/10/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
251 VƯƠNG LÊ THẢO AN X 02/08/2003 Vũng Tàu Bàu Năng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
252 LÂM GIA HÂN X 24/07/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
253 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG X 11/03/2003 Tây Ninh Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 7 N1 (1) 1 8 X
254 LÊ PHẠM THANH TUYỀN X 12/12/2003 Tây Ninh Trưng Vương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
255 NGUYỄN VĂN CHÍNH 10/02/2003 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) N2 (0.5) 1 8 X
256 NGUYỄN LÊ VỸ ÂN 12/06/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N1 (1) 1.5 8 X
257 LÊ THỊ MỘNG THI X 16/05/2003 Tây Ninh Trà Vong Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
258 NGÔ CẨM YÊN X 19/10/2003 Tây Ninh Trà Vong Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1) 1 8 X
259 TRẦN QUỲNH ANH X 23/05/2003 tây ninh Suối Dây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.75 X
260 NGUYỄN HUỲNH THU NGÂN X 23/04/2003 Tây Ninh Lý Tự Trọng Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
261 TRƯƠNG THỊ KIM DUNG X 25/02/2003 Tây Ninh Bàu Năng Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
262 DƯƠNG HÀ MY X 25/04/2003 tây ninh Đồng Khởi Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
263 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC X 08/07/2003 Tây Ninh Võ Văn Truyện Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
264 LÊ THANH TÂM 04/08/2003 Tây Ninh Thái Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
265 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN X 25/07/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
266 ĐOÀN NGUYỄN NGỌC HÂN X 06/03/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
267 NGUYỄN HỒ ĐOAN TRANG X 05/08/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
268 LÊ MINH MẪN 13/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
269 PHAN ĐỨC CƯỜNG 22/05/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
270 HUỲNH THANH QUÂN 24/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
271 PHẠM TƯỜNG THÚY VY X 08/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
272 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH X 08/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
273 NGYUỄN QUÁCH THẢO TRÂM X 21/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
274 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ X 20/08/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
275 LA BÍCH BI X 10/06/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
276 NGÔ THANH TÙNG 24/03/2003 Tây Ninh Ngoại tỉnh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
277 TRƯƠNG GIA NGỌC X 18/06/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
278 NGUYỄN TRẦN THANH 28/10/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
279 NGUYỄN CAO THẾ VI X 09/06/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
280 CAO THỊ HƯƠNG XUÂN X 15/11/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
281 ĐƯỜNG TIỂU MY X 06/03/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
282 TRƯƠNG TUẤN NGHĨA 15/02/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.75 X
283 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG X 18/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS(0.5) 0.5 7.75 X
284 HÀ NHẬT MINH 15/11/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.75 X
285 NGUYỄN PHAN GIA NGUYÊN 07/02/2003 TP. Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (0.5) 0.5 7.75 X
286 NGUYỄN TẤN DŨNG 21/04/2003 tp Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
287 NGUYỄN HẢI KIỆT 06/05/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
288 NGUYỄN NHẬT AN 31/07/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
289 TRẦN HỮU PHÚC 29/09/2003 Tp Hồ Chí Minh Trần Hưng Đạo Trung bình Tốt 1.25 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1) 1 7.75 X
290 NGUYỄN THÀNH PHÁT 09/11/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
291 TRẦN LÊ PHÁT TÀI 08/03/2003 Bình Dương Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
292 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH X 24/08/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
293 NGUYỄN PHẠM TRUNG NHÂN 08/04/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
294 HỨA GIA HUY 29/04/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
295 PHAN HOÀNG TRÚC ANH X 23/01/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
296 NGUYỄN THÀNH LỘC 12/02/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
297 TRẦN NHÂN PHONG 24/04/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 DT(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
298 HOÀNG BẢO LONG 08/10/2003 Hà Tĩnh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
299 NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA X 11/03/2003 tây ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
300 TRẦN TỊNH TÚ X 22/03/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
301 ĐÀM THỊ THANH LOAN X 15/04/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
302 NGUYỄN MẠNH HÙNG 26/09/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
303 NGUYỄN DUY TIẾN 04/05/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
304 ĐỖ NHỰT ĐÔNG 22/08/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
305 NGUYỄN DUY HƯNG 30/10/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
306 LÊ CẨM TÚ X 18/11/2003 Bình Định Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
307 NGÔ HOÀNG DIỄM MY X 09/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
308 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG X 17/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
309 NGUYỄN THỊ MINH DUYÊN X 05/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Linh Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
310 LÊ TRUNG ĐỆ 12/03/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
311 NGUYỄN HỒNG NGÂN X 08/07/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
312 MANG HẢI ĐĂNG 01/06/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
313 NGUYỄN PHAN THỦY TIÊN X 22/08/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
314 NGUYỄN QUỲNH NHƯ X 10/07/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
315 LÊ ĐỨC TÍNH 10/08/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
316 HUỲNH GIA HUY 09/12/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
317 NGUYỄN THỊ ANH THƯ X 25/11/2003 Tây Ninh Phan Bội Châu Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
318 LÂM TÚ TRINH X 02/03/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
319 PHAN TRẦN QUỲNH HƯƠNG X 03/09/2003 Tây Ninh Chu Văn An Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5 X
320 NGUYỄN VĂN THÁI 26/07/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
321 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI X 30/04/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
322 NGUYỄN NHẬT TRUNG 01/01/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
323 TRƯƠNG ĐẮC BỬU 25/06/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
324 TRẦN DƯƠNG ĐỨC 24/08/2003 tây ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
325 PHẠM ĐỨC TOÀN 01/03/2003 Tây Ninh Trần Hưng Đạo Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
326 DƯƠNG HẢI DUY 24/11/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
327 LÊ VŨ THẢO NGUYÊN X 06/06/2003 Ninh Bình THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
328 TRẦN ĐỨC ANH 14/09/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Giỏi Tốt 2 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
329 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG X 30/09/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
330 NGUYỄN TRƯỜNG VŨ 24/10/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
331 HUỲNH NGỌC BẢO ANH 14/09/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
332 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM X 14/10/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
333 TRẦN QUỐC TÂN 11/10/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 TB2(1) 1 7.5 X
334 NGUYỄN NHẬT KHANG 24/10/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
335 NGUYỄN ĐỖ ĐỨC LỢI 17/01/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
336 DƯƠNG LÊ BĂNG CHÂU X 05/12/2003 Tây Ninh THCS Nguyễn Hiền Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
337 LƯƠNG THỊ KIM DƯ X 25/08/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
338 ĐẶNG THANH HƯNG 11/02/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
339 PHẠM THỤC QUYÊN X 25/07/2003 Tp Hồ Chí Minh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
340 NGÔ TỰ TUYẾT NHI X 27/10/2003 Tây Ninh Chu Văn An Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
341 VŨ ĐÌNH CỪ 08/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
342 NGUYỄN PHÚ QUÍ 19/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
343 NGUYỄN MINH KIỆT 05/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
344 PHAN QUỐC TOÀN 20/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
345 LÂM KHÁNH TÂM 08/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
346 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG LINH X 20/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
347 NGUYỄN HIỀN NHÂN 15/05/2003 Kiên Giang Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
348 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN X 28/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Trãi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
349 ĐÀO DƯƠNG TRƯỜNG VY X 19/05/2003 Tây Ninh Bà Đen Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
350 PHÙNG TẤN ĐẠT 01/10/2003 Tây Ninh Bà Đen Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
351 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY X 24/02/2003 Tây Ninh Bà Đen Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
352 HUỲNH MINH KHANH 20/11/2003 Tây Ninh Bà Đen Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
353 VỎ THỊ THÙY DƯƠNG X 10/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
354 NGUYỄN MINH THƠ X 06/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
355 TRẦN THỊ NGỌC GIÀU X 12/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
356 NGUYỄN THỊ YẾN LINH X 05/06/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS(0.5) 0.5 7.5 X
357 ĐẶNG TUẤN AN 06/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
358 NGUYỄN THÀNH VĨ 21/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Văn Trỗi Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS(0.5) N2 (0.5) 1 7.5 X
359 CHÂU HỒNG PHÚ 19/12/2003 tây ninh Nguyễn Viết Xuân Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
360 ĐOÀN THÀNH ĐẠT 16/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Viết Xuân Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
361 HỒ THỊ MỸ HẰNG X 31/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
362 NGUYỄN THỊ MỘNG THƠ X 12/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
363 ĐẶNG QUANG VINH 11/10/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
364 TẠ PHÁT ĐẠT 13/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
365 HỒ THỊ YẾN NHI X 27/12/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
366 VÕ THỊ HUỲNH NHƯ X 19/07/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
367 TRẦN THỊ TRÚC LINH X 19/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 0 7.5 X
368 MAI ĐỖ TUẤN PHONG 28/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
369 NGUYỄN PHẠM HUỲNH NHƯ X 04/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
370 NGUYỄN HOÀNG TÚ 11/07/2003 Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
371 PHẠM HUỲNH HỮU NGHĨA 26/05/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
372 TRẦN QUỐC THẮNG 30/09/2003 Tây Ninh Nguyễn Tri Phương Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (0.5) 0.5 7.5 X
373 NGUYỄN NGỌC NỮ X 18/11/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
374 ĐINH HỒNG MINH 05/12/2003 tây ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
375 TRẦN QUANG THỰC 17/01/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
376 NGUYỄN KHÁNH DUY 12/02/2003 Tây Ninh Nguyễn Thái Học Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6 VS(0.5) N1 (1) 1.5 7.5 X
377 VÕ THỊ TRÚC LINH X 28/10/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
378 NGÔ THỊ MỸ AN X 29/09/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1) 1 7.5 X
379 NGUYỄN QUỐC VỸ 30/10/2003 Tây Ninh Võ Văn Kiệt Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 0 7.5